ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

การเคลื่อนย้ายซากยานยนต์ ที่ถนนเทศบาลรักษ์เหนือแขวงลาดยาวเขตจัตุจักร

การเคลื่อนย้ายซากยานยนต์ ที่ถนนเทศบาลรักษ์เหนือแขวงลาดยาวเขตจัตุจักร

การเคลื่อนย้ายซากยานยนต์ ที่ถนนเทศบาลรักษ์เหนือแขวงลาดยาวเขตจัตุจักร

เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/

Read More