ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จิตอาสาพัฒนาความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (อาทร สังขะวัฒนะ)

จิตอาสาพัฒนาความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (อาทร สังขะวัฒนะ)

เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/

Read More