ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สพส.นำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะตรวจราชการแบบบูรณาการ

สพส.นำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะตรวจราชการแบบบูรณาการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ 1. ด้านรายได้ 2. ด้านสุขภาพ 3. ด้านการศึกษา 4. ด้านความเป็นอยู่ และ 5. ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ

เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/

Read More