ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จิตอาสาพัฒนาความสะอาดวัดศรีนวล (วัดหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร)

จิตอาสาพัฒนาความสะอาดวัดศรีนวล (วัดหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร)

สำนักพัฒนาสังคม กทม. ร่วมกับสำนักงานเขตหนองแขม และประชาชนจิตอาสา พัฒนาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศรีนวล

เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/

Read More