ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับเทศบาลเมืองเบตงเปิดบริการทำหนังสือเดินทาง(passport) ตามโครงการ “ กรมการกงสุลสัญจร ” ในวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 นี้

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับเทศบาลเมืองเบตงเปิดบริการทำหนังสือเดินทาง(passport) ตามโครงการ “ กรมการกงสุลสัญจร ” ในวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 นี้

วันนี้ (20 มิถุนายน 2565) นายอัซมัน แตเปาะ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เข้าพบนายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เพื่อสำรวจสถานที่ (ห้องทะเบียนราษฏร) เทศบาลเมืองเบตง ในการเปิดบริการทำหนังสือเดินทาง(passport) สัญจร ตามโครงการ “กรมการกงสุลสัญจร”ในวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 ที่จะถึงนี้

นายอัซมัน แตเปาะ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทาง กล่าวว่า กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดบริการทำหนังสือเดินทางภายใต้โครงการ “กรมการกงสุลสัญจร” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และการจัดกงสุลสัญจรที่ อ.เบตง จ.ยะลา เป็นการให้บริการเพิ่มเติมพิเศษในช่วงในวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกไปทำที่สำนักงานงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดยะลา ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. โดยได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่จากเทศบาลเมืองเบตง

สำหรับผู้ที่จะทำหนังสือเดินทางต้องเตรียมเอกสาร หลักฐาน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ และทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ยื่น ในกรณีผู้เยาว์ ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สูติบัตรแทน โดยบิดา มารดาต้องไปลงนามให้คำยินยอม และต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปแสดงด้วย หากบิดา มารดา จดทะเบียนหย่า จะต้องนำบันทึกการหย่า ตัวจริง ที่แสดงว่าบุตรอยู่ในความปกครองของผู้ใดมาแสดง พร้อมกับผู้ได้รับอำนาจปกครองด้วย โดยมีค่าธรรมเนียมในการจัดทำหนังสือเดินทางเล่มละ 1,000 บาท (มีอายุ 5 ปี) ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (มีอายุ 10 ปี) ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 40 บาท ผู้ใช้บริการจะได้รับเล่มหนังสือเดินทาง ทางไปรษณีย์ภายใน 7 วัน

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220620152015482

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More