ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น

กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More