ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

คลองเตยตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยถ.สุนทรโกษา

คลองเตยตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยถ.สุนทรโกษา

เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/

Read More