ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

#สายไหม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตสายไหม (ศป.ปส.ข.สายไหม) ครั้งที่ 2/2565

#สายไหม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตสายไหม (ศป.ปส.ข.สายไหม) ครั้งที่ 2/2565

เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/

Read More