ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศรับสมัคร องค์กรเพื่อรับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน ของประเทศไทย

ประกาศรับสมัคร องค์กรเพื่อรับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน ของประเทศไทย

ประกาศรับสมัคร

องค์กรเพื่อรับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน ของประเทศไทย

เรื่อง รับสมัครองค์กรเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน (ASEAN Outstanding Social Welfare and Development Awards: AOSWADA) ของประเทศไทย ประจำปี 2565

รางวัลมี 2 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทองค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์กรภาคประชาสังคม (NGO/CSO)

2.ประเภทองค์กรภาคเอกชน (Private Sector) ซึ่งรวมถึง วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

วัตถุประสงค์ของรางวัล เพื่อให้การยอมรับและเชิดชูผลงานความสำเร็จขององค์กรในภาคส่วนต่าง ๆ (NGO/CSO/Private Sector) ในด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ของประเทศไทย

องค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร ลงนามโดยรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสตรี ครอบครัว และชุมชน) และเลขาธิการอาเซียน

————————

องค์กรที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.m-society.go.th

————————

สนใจสมัคร คลิก กรอกใบสมัคร ที่นี่

https://forms.gle/hRFNtVX1mhhZQ212A

————————

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โทร. 02 202 9095

Email: aean.fad@m-society.go.th และ aseanmso@gmail.com

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More