ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานประกันสังคม ย้ำ แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในไทยต้องส่งประกันสังคม พร้อมดูแลสวัสดิการ-สิทธิประโยชน์แรงงานต่างด้าว คุ้มครอง 7 กรณี แต่ต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

สำนักงานประกันสังคม ย้ำ แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในไทยต้องส่งประกันสังคม พร้อมดูแลสวัสดิการ-สิทธิประโยชน์แรงงานต่างด้าว คุ้มครอง 7 กรณี แต่ต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

สำนักงานประกันสังคม ย้ำ แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในไทยต้องส่งประกันสังคม พร้อมดูแลสวัสดิการ-สิทธิประโยชน์แรงงานต่างด้าว คุ้มครอง 7 กรณี แต่ต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

สำนักงานประกันสังคม ย้ำเตือนแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยยังต้องส่งประกันสังคม สำหรับลูกจ้างชาวต่างชาติ/ต่างด้าว/บุคคลที่ราบสูง ให้กรอกแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03, สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง, สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และสำเนาเอกสารการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวกรณีพิเศษ (Smart Visa)

กรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนต่างด้าว/ต่างชาติ ที่มี Smart Visa นายจ้างต้องยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสามารถใช้ Smart Visa แทนใบอนุญาตการทำงานได้ โดยจะได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี คือ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลสวัสดิการ-สิทธิประโยชน์แรงงานต่างด้าว แต่ต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More