ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

#บางบอน >>ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมบริเวณหน้าสำนักงานเขต

#บางบอน >>ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมบริเวณหน้าสำนักงานเขต

#บางบอน >>ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมบริเวณหน้าสำนักงานเขต

เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/

Read More