ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ตามที่จังหวัดสมุทรปราการ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) ให้แก่ นายกรสิทธิ์ ลาวพันธ์ ผู้วายชนม์ ซึ่งเป็นกำลังพลของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยสมเด็จเจ้าพระยา ปฏิบัติงานฐานปฏิบัติการย่อยเทคโน ซอยประชาอุทิศ 99 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ โดยปฏิบัติงานตำแหน่งกำลังพล ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 และเสียชีวิต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สาเหตุเนื่องจากถูกความร้อนที่ร่างกายจากการดับเพลิง จังหวัดสมุทรปราการ เห็นว่าเพื่อเป็นบำเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูง ที่เป็นการกระทำความดีความชอบ ที่ฝ่าอันตรายและเสี่ยงภัยเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเป็นแบบอย่างอันควร
แก่การสรรเสริญ จึงเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) ประจำปี พุทธศักราช 2564 ให้แก่ นายกรสิทธิ์ ลาวพันธ์ ผู้วายชนม์
ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ นายกรสิทธิ์ ลาวพันธ์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2565


เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/