ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ร้อยเอ็ดจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 49 ปี พระครูสุวิชานเสลคุณ เจ้าคณะตำบลวังหลวง เขต 2

ร้อยเอ็ดจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 49 ปี พระครูสุวิชานเสลคุณ เจ้าคณะตำบลวังหลวง เขต 2

วานนี้ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.09 น. นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูสุวิชานเสลคุณ เจ้าคณะตำบลวังหลวง เขต 2 ณ วัดหนองขุ่น ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นางสาวกัญจน์พร วงศ์เวไนย เจ้าภาพสร้างถวายพระเวสสุวรรณโณ นางสมพร เอี่ยมแก้ว นายพีรเดช พิมพิลา นายกเทศมนตรีตำบลวังหลวง ตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

เนื่องด้วยคณะสงฆ์ตำบลวังหลวง เทศบาลตำบลวังหลวง และผู้นำชุมชนตำบลวังหลวง ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 49 ปี แด่ พระครูสุวิชานเสลคุณ เจ้าคณะตำบลวังหลวง เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกและแสดงความกตัญญูกตเวที เคารพ นอบน้อม ต่อคุณครูบาอาจารย์ โดยในงานได้มีการทำพิธีอัญเชิญและพิธีบวงสรวงใหญ่ท้าวเวสสุวรรณโณ ประทับที่แท่นหน้าลานธรรม จากนั้น ได้เข้าสู่พิธีบายศรีสู่ขวัญ มุทิตาสักการะ ซึ่งทางพระครูสุวิชานเสลคุณ ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน เพื่อนำไปไว้ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนอีกด้วย

ทั้งนี้ พระครูสุวิชานเสลคุณ (ปรีชา ปริชาโน) เจ้าคณะตำบลวังหลวง เขต 2 เจ้าอาวาสวัดหนองขุ่น ท่านเป็นพระที่มีเมตตาจิตสาธารณะ ยึดมั่นในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติอุทิศตนปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพื่อช่วยประชาชนในด้านต่างๆ ตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดไว้ 8 ด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านกตัญญกตเวทิตาธรรม และด้านสามัคคีธรรม เป็นต้น นับได้ว่าเป็นพระเถราจารย์รูปหนึ่ง ที่เปี่ยมไปด้วยพรหมวิหารธรรม ที่มีศิษยานุศิษย์ให้ความเคารพศรัทธาอย่างมากหลาย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220622094839070

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More