ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.ประจวบฯ ปิดศูนย์พักคอยในชุมชนหรือ CI ทุกแห่งในทุกอำเภอ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลาย พร้อมขอให้ประชาชนเร่งฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นรับการเข้าสู่เป็นโรคประจำถิ่น

จ.ประจวบฯ ปิดศูนย์พักคอยในชุมชนหรือ CI ทุกแห่งในทุกอำเภอ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลาย พร้อมขอให้ประชาชนเร่งฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นรับการเข้าสู่เป็นโรคประจำถิ่น

นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่คลี่คลาย พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ศูนย์พักคอยในชุมชน หรือ CI หลายแห่งไม่มีผู้ป่วยรักษาตัวแล้ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ จึงมีมติให้ปิดศูนย์พักคอยในชุมชนทุกแห่งในทุกอำเภอ โดยจากนี้ผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยจะเน้นระบบการดูแลรักษาตัวเองที่บ้าน หรือ HI ส่วนผู้ป่วยอาการปานกลางถึงอาการหนักจะส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พร้อมกันนี้ ขอให้ประชาชนเร่งเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นเพื่อพร้อมรับการเข้าสู่เป็นโรคประจำถิ่น

โดยปัจจุบันมีประชาชนได้รับวัคซีนเข็ม 1 ร้อยละ 87 เข็ม 2 ร้อยละ 82 เข็ม 3 ร้อยละ 33 ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับวัคซีนเข็ม 1 ร้อยละ 62 เข็ม 2 ร้อยละ 60 เข็ม 3 ร้อยละ 27

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220622093237063

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More