ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ขยายเวลา ! โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ซ่อมฟรีไม่คิดค่าแรง

ขยายเวลา ! โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ซ่อมฟรีไม่คิดค่าแรง

การประปาส่วนภูมิภาค ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ต่อเนื่องถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีระบบประปาที่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบประปาของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์