ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ภาครัฐและเอกชนร่วมยกระดับเส้นทางการรักษาผู้ป่วย ผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการรักษาโรคมะเร็ง

ภาครัฐและเอกชนร่วมยกระดับเส้นทางการรักษาผู้ป่วย ผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการรักษาโรคมะเร็ง

ภาครัฐและเอกชนร่วมผลักดันไทยสู่ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพแบบจำเพาะบุคคล เพิ่มการเข้าถงการรักษาด้วยยานวัตกรรม ลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็ง

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์