ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศดังเอกสารที่แนบ

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/