ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

การรับฟังความเห็น พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 12 ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน

การรับฟังความเห็น พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 12 ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน

พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 12 ของบริการขนส่งทาง

พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 12 ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน

เอกสารดาวน์โหลด

1. Protocal to Implement the 12th Package

2. Protocal to Implement the 12th Package – คำแปลภาษาไทย

3. ตารางข้อผูกพันเฉพาะ ชุดที่ 12

4. ตารางข้อผูกพันเฉพาะ ชุดที่ 12 – คำแปลภาษาไทย

แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น (แนบลิ้งก์ https://forms.office.com/r/XUYCaixddn)

 

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/