ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าฯ เปิดประชุม “อยุธยาร้อยดวงใจ เป็นสะพานบุญ หนึ่งชีวิต เพื่ออีกหลายชีวิต” พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจุดบริการรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าฯ เปิดประชุม “อยุธยาร้อยดวงใจ เป็นสะพานบุญ หนึ่งชีวิต เพื่ออีกหลายชีวิต” พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจุดบริการรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุม “อยุธยาร้อยดวงใจเป็นสะพานบุญ หนึ่งชีวิต เพื่ออีกหลายชีวิต” โดยมี นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยมี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 100 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการจัดบริการรับบริจาคดวงตาและอวัยวะภายในงานอีกด้วย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวในการประชุมว่า เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคีเครือข่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมมือกันดำเนินงานรับบริจาคดวงตาและอวัยวะอย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดประชุม “อยุธยาร้อยดวงใจ เป็นสะพานบุญ หนึ่งชีวิต เพื่ออีกหลายชีวิต” ในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจในการรับบริจาคดวงตาและอวัยวะนับเป็นการสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่สำหรับผู้เสียชีวิตและญาติ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดการรับบริจาคดวงตาและอวัยวะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพัฒนาแนวทางการจัดหาดวงตาและอวัยวะ รวมทั้งจะทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220623124143531

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More