ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศรชล.จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม “ชุมชนรู้กฎหมาย และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล”

ศรชล.จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม “ชุมชนรู้กฎหมาย และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล”

ศรชล.จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม “ชุมชนรู้กฎหมาย และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล”

ที่ เทศบาลตำบลหนองขนาน ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี น.อ.จีระ มิตรดี รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดเพชรบุรีได้นำกลุ่มงาน ศรชล.จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม “ชุมชนรู้กฎหมาย และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล” ร่วมด้วย กลุ่มงาน ศรชล.จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย ศคท.จังหวัดเพชรบุรี สนง.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขาเพชรบุรี ประมงจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรม

น.อ.จีระ มิตรดี รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดเพชรบุรี สืบเนื่องจาก ศรชล.จว.พบ.ได้ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและประมงพานิชย์ พบว่าผู้ประกอบการยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จึงได้จัดโครงการนี้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพ ลดความขัดแย้ง จากการแสวงผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมเป็นแนวทางการเสวนาให้ประชาชนได้ซักถามในข้อกฎหมายที่สงสัยและต้องการทราบ โดยมีวิทยากรจากกลุ่มงาน ศรชล.จว.พบ.ให้คำตอบในเรื่องต่างๆ ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และอยากให้น่วยงานรัฐ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของ จนท.รัฐ ในการประกอบอาชีพให้เป็นไปตามคำแนะนำ ข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220623123426529

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More