ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565 “ร่วมสร้างสังคมสมุทรปราการ ปลอดภัยจากยาเสพติด” ณ หอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และประชาชนเข้าร่วม
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำกลุ่มพลังมวลชน ประกาศเจตนารมณ์ร่วมเป็นพลังต่อต้านยาเสพติด ไม่เสพ ไม่ค้า ไม่ผลิตและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ภายในงานยังมีการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาด้านความมั่นคง โดยในห้วงที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน ใช้กลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน/ชุมชน บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ เพื่อลดระดับความรุนแรง ของปัญหายาเสพติดในสังคมไทย นำไปสู่จุดมุ่งหมายคือ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” จังหวัดสมุทรปราการได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว โดยได้ดำเนินแผนยุทธการ “นับถอยหลัง 60 วัน ล้างบัญชียาเสพติด” เพื่อเร่งรัด การกวาดล้างบัญชีเป้าหมาย : ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งได้ดำเนินการ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2565 มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับยาเสพติดจากทุกช่องทางที่ต้องดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 407 เรื่อง โดยได้บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการปิดล้อมตรวจค้น จับกุมดำเนินคดี และนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดตามความเหมาะสม โดยสามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นครบทุกเรื่องร้องเรียน เพื่อร่วมสร้างสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ปลอดภัยจากยาเสพติดเครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/