ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

STIN อาสา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รุดช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่

STIN อาสา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รุดช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ภายหลังเหตุการณ์เพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข  ผู้เชียวชาญทางด้านการพยาบาลสาธารณภัยได้เห็นความสำคัญของการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ในชุมชนบ่อนไก่ จึงได้นำทีมนักศึกษาพยาบาลจิตอาสา กลุ่ม STIN อาสา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเขตดินแดงและเขตปทุมวัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี เพื่อตรวจคัดกรองโควิดให้กับผู้ประสบภัยที่พักอาศัยอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่ และตรวจคัดกรองประเมินภาวะสุขภาพจิตผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team: MCATT) ร่วมกับทีมกรมสุขภาพจิต ซึ่งมีผู้ได้รับการตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และพูดคุยสอบถามปัญหา ทั้งกลุ่มเด็กเล็ก เด็กโต ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวนประมาณกว่า 120 คน 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More