องค์การเภสัชกรรม (GPO) และ บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด (DURIAN) จับมือจัดตั้งโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (GPO Ignite Program)

องค์การเภสัชกรรม (GPO) และ บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด (DURIAN) จับมือจัดตั้งโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (GPO Ignite Program)

เพื่อสร้างนวัตกรรมทั้งด้านยาเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ รวมถึงบริการและงานวิจัยทางการแพทย์ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและสามารถต่อยอดสู่ตลาดสากล

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์