ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

องค์การเภสัชกรรม (GPO) และ บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด (DURIAN) จับมือจัดตั้งโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (GPO Ignite Program)

องค์การเภสัชกรรม (GPO) และ บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด (DURIAN) จับมือจัดตั้งโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (GPO Ignite Program)

เพื่อสร้างนวัตกรรมทั้งด้านยาเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ รวมถึงบริการและงานวิจัยทางการแพทย์ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและสามารถต่อยอดสู่ตลาดสากล

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์