ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สคช. มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ การันตีชาวนาจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นแบบชาวนาทักษะสูงในการปลูก-ดูแล-เก็บเกี่ยวข้าว ครั้งแรกของไทย

สคช. มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ การันตีชาวนาจังหวัดร้อยเอ็ด ต้นแบบชาวนาทักษะสูงในการปลูก-ดูแล-เก็บเกี่ยวข้าว ครั้งแรกของไทย

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ รับรองความรู้ ความสามารถ และทักษะให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ผ่านการประเมินในสาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกข้าว คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 จำนวน 478 คน

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์