ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2565

รายงานการประชุมหัวหน้าราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2565

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/