ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วธ. รุก ขับเคลื่อน 9 MOU ให้เกิดผลสำเร็จ พร้อมแนะ กระตุ้น-ติดตาม-ประสานงาน ไปสู่ การเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง

วธ. รุก ขับเคลื่อน 9 MOU ให้เกิดผลสำเร็จ พร้อมแนะ กระตุ้น-ติดตาม-ประสานงาน ไปสู่ การเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กับหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีนางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะทำงาน ร่วมประชุม

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์