แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (Myanmar)

แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (Myanmar)

วันที่: 28 มิถุนายน 2565 เวลา: 03:10 น. (ประเทศไทย)ขนาด: 1.7 จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว: ประเทศเมียนมา (Myanmar)ละติจูด: 20° 10′ 10” เหนือลองจิจูด: 98° 53′ 53” ตะวันออกความลึกจากระดับผิวดิน: 1 กิโลเมตรเพิ่มเติม: TMD

Credit : พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา