ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ธ.ก.ส. จัดโครงการชำระดีมีคืนและโครงการลดดอกเบี้ยแก้หนี้ภาคครัวเรือน  เสริมสภาพคล่องเกษตรกร

ธ.ก.ส. จัดโครงการชำระดีมีคืนและโครงการลดดอกเบี้ยแก้หนี้ภาคครัวเรือน เสริมสภาพคล่องเกษตรกร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More