ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  เร่งช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เร่งช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เร่งช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วง

นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวถึงผลการดำเนินงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรช่วงครึ่งปีแรก ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์- 26 มิถุนายน 2565 ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงแล้ว 90 วัน รวมกว่า 1000 เที่ยวบิน ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ขณะที่ปัญหาขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะภัยแล้ง แม้ปีนี้ฝนมาเร็ว แต่ยังตกไม่ครอบคุลมทุกพื้นที่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าไปแก้ไขปัญหาควบคู่กับปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำ

ที่ผ่านมาเติมน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่แล้วจำนวน 12 เขื่อน และเขื่อนขนาดกลางมากกว่า 300 เขื่อนครอบคลุมทุกพื้นที่ ในระยะต่อไป โดยวางแนวทางช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วง พร้อมย้ำแนวทางการแก้ปัญหาระยะยาว จะนำเทคโนโลยีมาเสริมเพื่อทำให้ปฏิบัติการฝนหลวงเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง หรือขาดแคลนน้ำ สามารถติดต่อกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รวมถึงในส่วนภูมิภาคติดต่อศูนย์ปฏิบัติการทั้ง 7 แห่งทั่วประเทศ เข้าไปดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อทำให้มีน้ำต้นทุนเพียงพอใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรต่อไป

Cr. สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More