ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเชี่ยวชาญของวิทยากรทางด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน  (Subject Matter Expertise : SME Test) ครั้งที่ 3/2565

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเชี่ยวชาญของวิทยากรทางด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน (Subject Matter Expertise : SME Test) ครั้งที่ 3/2565

Post Content

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/