ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปศุสัตว์เด่นชัยดำเนินกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

ปศุสัตว์เด่นชัยดำเนินกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเด่นชัย ดำเนินกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 สร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

ที่วัดบ้านบ่อแก้ว ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นายเฉลิมพิพัธธ์ ศรีโพลา ปศุสัตว์อำเภอเด่นชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเด่นชัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย ดำเนินกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและสัตว์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีสุนัขและแมวลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 93 ตัว
ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220628143907127

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More