ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการสำนักนายกรัฐมนตรีกับนวัตกรรมเพื่อการปฏิบัติราชการในยุคโควิด-19 ย้ำรัฐบาลมุ่งเน้นนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ประยุกต์ใช้ในระบบราชการ ให้ประชาชนได้ประโยชน์ครอบคลุมทุกมิติ

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการสำนักนายกรัฐมนตรีกับนวัตกรรมเพื่อการปฏิบัติราชการในยุคโควิด-19 ย้ำรัฐบาลมุ่งเน้นนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ประยุกต์ใช้ในระบบราชการ ให้ประชาชนได้ประโยชน์ครอบคลุมทุกมิติ

ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหารเข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในงานนิทรรศการเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 90 ในหัวข้อ “สำนักนายกรัฐมนตรีกับนวัตกรรมเพื่อการปฏิบัติราชการในยุคโควิด-19” โดยนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมผลการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อาทิ ตู้ ป.ณ. 1111 ให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนทางจดหมายโดยไม่ต้องติดแสตมป์ สายด่วนของรัฐบาล หมายเลข 1111 ให้บริการ 24 ชั่วโมง แอปพลิเคชัน PSC 1111 รับเรื่องร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จุดบริการประชาชน 1111 โดยผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 27 มิถุนายน 2565 มีผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในภาพรวมให้กับประชาชนได้ถึงร้อยละ 97

นายกรัฐมนตรีได้แนะนำให้หน่วยงานดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนส่งเสริมการให้บริการประชาชน ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเข้าสู่การเป็นภาครัฐดิจิทัล สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มรูปแบบ มีประสิทธิภาพ โดยรัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในระบบราชการ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างครอบคลุมทุกมิติ

ทั้งนี้ การจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 90 ประกอบด้วย นิทรรศการประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป ราคาเข็มละ 199 บาท นิทรรศการ “การพัฒนาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์” ของศูนย์บริการประชาชน (ศบช.) และนิทรรศการ “พัฒนาระบบราชการ เพื่อชีวิตที่ดีของประชาชน” โดยมีการนำเสนอพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงระบบราชการในช่วง 5 ปี ของแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2561 – 2565 เป็นการยกระดับการให้บริการ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดการปรับปรุงงาน จนเป็นที่ประจักษ์

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220628114731026

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More