ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

CAAT ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นปร

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์กระทรวงคมนาคม และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของจำเป็น มอบแก่โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในโอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/