ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 01.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง HE. Mr.Essam Saleh H.Algetale อุปทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย นายอัษฎางค์ ขำคมกุล รองผู้อำนวยการท่อากาศยานสุวรรณภูมิ และชาวไทยมุสลิมเข้าร่วม
การประกอบพิธีฮัจย์ เป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามประการสำคัญ ซึ่งกำหนดแก่มุสลิมที่มีความสามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ให้ได้อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต จึงถือเป็นศาสนกิจสำคัญที่ชาวมุสลิมทุกคนมีความมุ่งหวังที่จะเดินทางไปประกอบศาสนกิจอันสำคัญนี้ให้ได้ ดังนั้น ในเทศกาลฮัจย์ทุกปี จะมีพี่น้องมุสลิมทั่วทุกมุมโลกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จำนวนประมาณ 3 ล้านคน ซึ่งในปีนี้มีชาวไทยมุสลิมรวมอยู่ด้วย จำนวน 3,830 คน
สำหรับเทศกาลฮัจย์ประจำปี 2565 ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ได้เริ่มขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จะเดินทางผ่านท่าอากาศยานต่างๆ 3 แห่ง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานนราธิวาส ในส่วนของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังท่าอากาศยานเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย กำหนดไว้ 3 วัน คือ วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 จำนวน 5 เที่ยวบิน รวมผู้เดินทางทั้งสิ้น 1,800 คน
เพื่อให้ผู้เดินทางไปแสวงบุญได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวกทั้งขาไปและขากลับ รวมถึงได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ไว้รองรับผู้เดินทางไปแสวงบุญให้พร้อมใช้งาน เช่น ห้องละหมาด จำนวน 3 ห้อง บริเวณชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร และภายในอาคารเทียบเครื่องบิน E ชั้น 3 และอาคารเทียบเครื่องบิน C ชั้น 2 และได้มีการประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สายการบิน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร และด่านควบคุมโรค โดยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้แสวงบุญให้ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยการจัดช่องทางตรวจบัตรโดยสารสำหรับผู้แสวงบุญเป็นกรณีพิเศษ การอำนวยความสะดวกด้านการตรวจหนังสือเดินทาง
การผ่านศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร การตรวจคัดกรองโรคจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/