ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา 1 ลด 3 เพิ่ม เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 65

ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา 1 ลด 3 เพิ่ม เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 65

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย ชวนคนไทยงดเหล้าตลอดเข้าพรรษา “ปลอดเหล้า ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19” เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2565 ด้วยวิธี “1 ลด 3 เพิ่ม” ลดการดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มเงินในกระเป๋า เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย เพิ่มความสุขในครอบครัว พร้อมชวนประชาชน หรือผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเมินความเสี่ยง ได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง หรือผ่านเว็บไซต์ “ติดเหล้ายัง-ดอทคอม” และลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ออนไลน์ได้ที่ www.stopdrink.com/sign

วันนี้ (29 มิถุนายน 2565) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแถลงข่าว กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565 พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในการป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวม 40 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลประเภทบุคคล 15 รางวัล ประเภทองค์กร 15 รางวัล ศิลปินนักแสดงที่เป็นแบบอย่าง 6 รางวัล
ข้อมูล สสส.

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More