ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงบประมาณร่วมงานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 90

สำนักงบประมาณร่วมงานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 90

สำนักงบประมาณร่วมงานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 90

          เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 90 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ร่วมงานดังกล่าวด้วย

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More