ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกันสังคมจังหวัดยะลา จ่ายสิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ช่วยเหลือประชาชน

ประกันสังคมจังหวัดยะลา จ่ายสิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ช่วยเหลือประชาชน

ประกันสังคมจังหวัดยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประกันตนมาตรา 40 หลังคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา 15 ปี เนื่องจากป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง

นางเยาวดี เพชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดยะลา นายสุรเชษฐ์ สุทธิกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งอุปโภค-บริโภค แก่นางสีตีฮาวอ ดามาลา ที่บ้านเลขที่ 44/4 หมู่ที่5 ตำบล กอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 ที่จ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเดือนละ 100 บาท และเจ็บป่วยด้วยอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง จนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และได้ใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาแพทย์ได้วินิจฉัยให้เป็นผู้ทุพพลภาพ จึงได้ยื่นคำร้องของรับสิทธิ์การช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ

ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดยะลา ได้มีมติให้นางสีตีฮาวอ ดามาลา เป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ตามคำวินิจฉัยของแพทย์ และให้ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนประกันสังคม เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 15 ปี

นางเยาวดี เพชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการมาเยี่ยมให้กำลังใจ ไถ่ถามความเป็นอยู่ ซึ่งพบว่าผู้ประกันตนรายนี้ เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินเพียงเดือนละ 100 บาท แต่มีสิทธิประโยชน์มาก โดยที่นางสีตีฮาวอ ดามาลา สมัครมาตั้งแต่ปี 2555 และส่งเงินมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว

ในส่วนการพิจารณา รับสิทธิ ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยตอนที่ป่วยเข้าโรงพยาบาล ต้องมีใบรับรองแพทย์มาเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้ แต่ในส่วนของการเป็นผู้ทุพพลภาพจะได้รับการประเมินจากแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมและเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด การเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนต้องส่งเงินมาไม่น้อยกว่า 36 งวด ภายใน 60 งวด สำหรับ นางสีตีฮาวอ ดามาลา เป็นผู้ที่จ่ายเงินมาอย่างต่อเนื่องกว่า ร้อยงวด จึงได้รับการพิจารณารับเงินช่วยเหลือเป็นผู้ทุพพลภาพเป็นเงิน 1,000 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 15 ปี

นางสีตีฮาวอ ดามาลา ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานประกันสังคมที่ให้การช่วยเหลือ และได้เชิญชวนคนที่ยังไม่สมัคร หรือคนที่ทิ้งช่วงการส่งเงิน ขอให้ส่งเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเมื่อถึงเวลาที่เจ็บป่วย หรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ซึ่งตนเองจ่ายเพียงเดือนละ 100 บาท แต่ได้รับเงินช่วยเหลือจริง ๆ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220702074512414

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More