ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม “ปั่นสองล้อ เลาะชุมชน” ที่อำเภอหนองบัว

จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม “ปั่นสองล้อ เลาะชุมชน” ที่อำเภอหนองบัว

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2565) เวลา 06.45 น. นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมปั่นสองล้อ เลาะชุมชน และร่วมปั่นจักรยาน ณ เทศบาลตำบลหนองบัว อ.หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางเกศกนก เดชมา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน

โดยเส้นทางการปั่นจักรยานในครั้งนี้ ปั่นไป อ่างเก็บน้ำพระครูไกร 1 ชมธรรมชาติ และเก็บภาพประทับใจ ชมนิทรรศการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวเขาพระ เขาสูง หิน สีชมพู และวิถีชุมชนของชาวอำเภอหนองบัว ,ปั่นชมวิถีชีวิตชุมชนตลาดอำเภอหนองบัว ,ปั่นไปวัดหนองม่วง ไหว้พระขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เลือกชมชิมชอปสินค้า OTOP และสินค้าพื้นบ้านของอำเภอหนองบัว ,ปั่นถึงเทศบาลตำบลหนองบัว ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220702091800421

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More