ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดตรัง พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดตรัง พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ประจำปีงบประมาณ 2565

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2565) นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดตรัง พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อตรวจสภาพการจ้างงาน และสภาพการทำงานของแรงงานประมงทะเลในเรือประมง ให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย โดยจังหวัดตรัง เป็น 1 ในพื้นที่ 22 จังหวัดติดทะเล ที่จะต้องดำเนินการสุ่มตรวจแรงงงานประมงกลางทะเลให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ด้านนายสุรสิงห์ จุนณศักดิ์ศรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง กล่าวว่า อุตสาหกรรมประมงถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ทำรายได้ให้กับประเทศ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง จึงได้ขอความร่วมมือให้นายจ้างภาคประมง ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานภาคประมงทะเลด้วย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220702075016417

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More