หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดตรัง พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดตรัง พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ประจำปีงบประมาณ 2565

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2565) นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดตรัง พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อตรวจสภาพการจ้างงาน และสภาพการทำงานของแรงงานประมงทะเลในเรือประมง ให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย โดยจังหวัดตรัง เป็น 1 ในพื้นที่ 22 จังหวัดติดทะเล ที่จะต้องดำเนินการสุ่มตรวจแรงงงานประมงกลางทะเลให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ด้านนายสุรสิงห์ จุนณศักดิ์ศรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง กล่าวว่า อุตสาหกรรมประมงถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ทำรายได้ให้กับประเทศ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง จึงได้ขอความร่วมมือให้นายจ้างภาคประมง ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานภาคประมงทะเลด้วย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220702075016417

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More