ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วย พอ.สว.และให้กำลังใจราษฎรกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วย พอ.สว.และให้กำลังใจราษฎรกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วย พอ.สว.และให้กำลังใจราษฎรกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร

วันนี้ (4 ก.ค.65) เวลา 10.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม ณ โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ หมู่ที่ 5 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พร้อมตรวจเยี่ยม หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และมอบยาตำราหลวงพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน รวมทั้งมีการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจรักษาด้านแพทย์แผนไทย ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ และมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ โดยมี นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง นายเดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายแพทย์สำเนียง แสงสว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางศรีเวียง มีพริ้ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะ ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครัวเรือนของกลุ่ม ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต ตามพระปณิธาน ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วยการเสด็จเยี่ยม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในทุกภูมิภาค

ทั้งนี้ ผลจากการทรงงานร่วมกับบรรดาแพทย์ในถิ่นทุรกันดาร และทุกข์ภาวะของประชาชน ผู้ยากไร้ที่ประจักษ์แก่สายพระเนตร ทำให้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนการบริการทางสาธารณสุข ว่าจำเป็นต้องได้รับพระราชทานความช่วยเหลือผ่อนเพลาบรรเทาทุกข์ และยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรอย่างเร่งด่วนเป็นระบบและต่อเนื่อง

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220704152341935

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More