ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองผู้ว่าฯยะลา เปิดกิจกรรมนันทนาการประสานความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565

รองผู้ว่าฯยะลา เปิดกิจกรรมนันทนาการประสานความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565

วันนี้ 4 ก.ค. 65 นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนันทนาการประสานความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 โดยมี นางสาววิลาวรรณ โป้บุญส่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา นายพัชระ ตั้งพานิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา และพสกนิกรหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

ซึ่งสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยพสกนิกรหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจุฬาภรณ์พัฒนา จำนวน 7 หมู่บ้าน หมู่บ้านซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7, 4,10, และ11 (จังหวัดยะลา), หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 6 (จังหวัดปัตตานี) และหมู่บ้านจุหาภรณ์พัฒนา 5 และ 12 (จังหวัดนราธิวาส) ร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการประสานความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อสนองต่อพระราชประสงค์ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ รวมถึงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม จิตใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน ชนะเลิศการแข่งขัน ประเภทคะแนนรวม จารึกอักษรพระนาม จ.ภ.

สำหรับปีนี้จังหวัดยะลาเป็นเจ้าภาพ โดยมี กีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ในส่วนกีฬาสากล ประกอบด้วย ฟุตชอล แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน มีการแข่งขัน 6 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ชักเย่อ วิ่งผลัดกระสอบ วิ่งผลัดไม้เสียบ เก้าอี้ดนตรี โบว์ลิ่งมะพร้าว และกินวิบาก

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220704154641949

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More