ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

บอร์ด สปสช. มีมติปรับหลักเกณฑ์จ่ายโควิด-19 รองรับเป็นโรคประจำถิ่นมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

บอร์ด สปสช. มีมติปรับหลักเกณฑ์จ่ายโควิด-19 รองรับเป็นโรคประจำถิ่นมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด สปสช. วันนี้ พิจารณาและมีมติเห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์ แนวทางการจ่ายชดเชยบริการโควิด-19 กรณีปรับโรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น โดยครอบคลุมเฉพาะหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ตั้งแต่วันนี้ (4 ก.ค.65) เป็นต้นไป มีผลให้การจ่ายชดเชยค่าบริการสำหรับคนไทยทุกสิทธิ ได้แก่ ค่าบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่าบริหารจัดการศพ ค่าความเสียหายจากการฉีดวัคซีน จะถูกยกเลิก ปรับไปใช้สิทธิตามระบบกองทุนสุขภาพปกติ

ในส่วนของ สปสช. หากเกิดกรณีความเสียหายหลังฉีดวัคซีน จะใช้มาตรา 41 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในการจ่ายชดเชยเบื้องต้นแทน เรื่องค่าบริการดูแลรักษาผู้ป่วย กรณีผู้ป่วยนอก ค่าบริการแบบ OPSI หรือเจอ แจก จบ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ที่จ่ายให้หน่วยบริการจะถูกยกเลิก เปลี่ยนเป็นจ่ายชดเชยผู้ป่วยนอกตามระบบปกติ กรณีใช้บริการที่หน่วยบริการประจำ ค่าใช้จ่ายจะรวมอยู่ในงบเหมาจ่ายรายหัว แต่หากรับบริการนอกหน่วยบริการประจำ ยังมีรายการให้เบิกจ่ายเป็น กรณี ATK professional จ่ายตามจริงไม่เกิน 150 บาท และ RT-PCR จ่ายตามจริงไม่เกิน 900 บาท กรณีผู้ป่วยใน ยารักษาโรคโควิด-19 ยังสามารถเบิกจากกระทรวงสาธารณสุขได้ แต่ยกเลิกการจ่าย On Top ค่าห้องและค่าอุปกรณ์ป้องกัน ให้หน่วยบริการกลับไปจ่ายตามระบบ DRG จากกองทุนผู้ป่วยในระดับเขต

เรื่องค่ายานพาหนะส่งต่อตามระยะทาง จากเดิมที่รวมค่าทำความสะอาดอุปกรณ์ PPE จ่ายตามจริงไม่เกิน 500 บาท เปลี่ยนเป็นจ่ายเฉพาะค่าส่งต่อตามระยะทางกรมทางหลวงตามเดิม ยกเลิกการจ่ายค่า PPE และค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อพาหนะ เรื่องค่าบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จากเดิม จ่ายค่าฟอกเลือดครั้งละ 1,500 บาท ค่าชุด PPE จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง และค่ายานพาหนะส่งต่อรวมค่าทำความสะอาดจ่ายตามจริงไม่เกิน 500 บาท เปลี่ยนเป็นจ่ายเฉพาะค่าฟอกเลือดครั้งละ 1,500 บาท ยกเลิกการจ่ายค่า PPE และค่ารถส่งต่อกรณีผู้ป่วยนอก เรื่องค่าบริการกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เปลี่ยนเป็นค่าบริการผู้ป่วยนอกและค่าบริการผู้ป่วยในตามระบบปกติ ทั้งนี้ ยังคงมีบริการแบบ OPSI เจอ แจก จบ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขที่ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ แต่ปรับเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 สิทธิบัตรทอง 30 บาทเท่านั้น รวมถึงการแจก ATK ที่ร้านขายยาที่เดิมให้ประชาชนทุกสิทธิรักษาที่มีอาการ ปรับเป็นเฉพาะประชาชนที่ใช้สิทธิบัตรทองที่มีอาการเข้าข่ายต้องสงสัยติดโควิด-19 เท่านั้นที่สามารถขอรับ ATK ได้ฟรีที่ร้านยาเพื่อตรวจด้วยตนเอง ส่วนสิทธิอื่นๆ เช่น สิทธิประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ อยู่ระหว่างการหารือกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าหลังปรับเป็นโรคประจำถิ่นแล้ว ยังจะให้ประชาชนตามสิทธิรักษาของตนมารับ ATK หรือยาที่ร้านยาได้หรือไม่

ย้ำว่าการปรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาโควิด-19 ไม่ใช่การลอยแพประชาชน ผู้ป่วยโควิด-19 ยังคงได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมตามสิทธิการรักษาของตนเอง ประชาชนที่ใช้สิทธิบัตรทอง เมื่อมีอาการสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 สามารถเข้ารักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกได้ หรือ โทร.ประสานร้านยาเพื่อรับยาตามโครงการเจอแจกจบที่ร้านยาได้เช่นกัน ซึ่งร้านยาจะส่งยาให้โดยไม่ต้องไปที่ร้านยา ส่วนใช้สิทธิอื่นๆ เมื่อติดโควิดแล้วไม่จำเป็นต้อง โทร.แจ้งสายด่วน สปสช. 1330 อีก แต่หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกีบการใช้สิทธิยังสามารถสอบถามขั้นตอน หรือหากมีอาการแย่ลง ต้องการประสานหาเตียงเข้ารักษาในโรงพยาบาลก็สามารถโทรสายด่วน 1330 ได้

 

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220704212353072

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More