ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ค.ร.ม. เห็นชอบ ร่างประกาศยกเว้นอากรขาเข้าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ( Car Seat)

ค.ร.ม. เห็นชอบ ร่างประกาศยกเว้นอากรขาเข้าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ( Car Seat)

กรมศุลกากร

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More