ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขยายสิทธิส่วนลดค่าก๊าชหุงต้มเพิ่มเติม (ก.ค.-ก.ย. 65) บรรเทาความเดือนร้อนผู้มีรายได้น้อย ในช่วงที่สินค้าขึ้นราคา

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขยายสิทธิส่วนลดค่าก๊าชหุงต้มเพิ่มเติม (ก.ค.-ก.ย. 65) บรรเทาความเดือนร้อนผู้มีรายได้น้อย ในช่วงที่สินค้าขึ้นราคา

กรมบัญชีกลาง

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More