ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.สมุทรปราการจัดตลาดนัดสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัด ลดค่าครองชีพของประชาชน

จ.สมุทรปราการจัดตลาดนัดสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัด ลดค่าครองชีพของประชาชน

จังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการตลาดนัดสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัด ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการปรับราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ จังหวัดสมุทรปราการจึงได้กำหนดจัดโครงการตลาดนัดสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัด เฟส 2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าโอทอป ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชน รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ได้ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220704171214996

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More