ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ครูผู้ชนะ DOW-CST Award รับโล่พระราชทาน ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2022

ครูผู้ชนะ DOW-CST Award รับโล่พระราชทาน ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2022

กรุงเทพฯ – 6 กรกฎาคม 2565 – นายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) พร้อมด้วย ดร.อุษา จีนเจนกิจ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ. นครปฐม ครูที่ปรึกษารางวัลยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโครงงาน ‘การติดตามปฏิกิริยากิ่งก่าด้วยสเปกโทรสโกปี’ และนางอัจฉรา ถาวรคุณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี ครูที่ปรึกษารางวัลยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโครงงาน’Zero Waste & Natural Reaction’

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์