ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรมอีก 2 ปี เริ่ม 1 ก.ค. 65 – 30 มิ.ย. 67 เยียวยาธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบจากโควิด

ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรมอีก 2 ปี เริ่ม 1 ก.ค. 65 – 30 มิ.ย. 67 เยียวยาธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบจากโควิด

ครม. เห็นชอบ ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรมอีก 2 ปี เริ่ม 1 ก.ค. 65 – 30 มิ.ย. 67 เยียวยาธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบจากโควิด

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. โดยสาระสำคัญ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมปีละ 40 บาท/ห้องพัก เป็นเวลา 2 ปีตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2567 จากที่กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2563 จะสิ้นสุดผลใช้บังคับในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมีความต่อเนื่อง

แม้ปัจจุบันจะมีมาตรการผ่อนคลายกิจการกิจกรรมหลายอย่างให้สามารถบริการได้แต่เนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอาจต้องใช้ระยะเวลาไปอีกระยะหนึ่ง และแม้ว่ามาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมดังกล่าวจะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้เฉลี่ยประมาณปีละ 24,893,080 บาท แต่สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมคิดเป็นเงินจำนวน 47,354,200 บาท เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19

ที่มา : โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More