ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เซ็นทรัลพัฒนา ขานรับนโยบายภาครัฐ ผู้นำศูนย์การค้าประหยัดพลังงานช่วยชาติ

เซ็นทรัลพัฒนา ขานรับนโยบายภาครัฐ ผู้นำศูนย์การค้าประหยัดพลังงานช่วยชาติ

วางมาตรการเร่งด่วน รายแรกริเริ่มแผนแม่บท Central’s Energy Efficiency Master Plan 2022 ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์