ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 200 ปีชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) บุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ประจำปี 2565

จังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 200 ปีชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) บุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ประจำปี 2565

วันนี้ (5 ก.ค.65) ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอัมรินทร์ คอมันตร์ ทายาทของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่าย นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมชมการแสดงชุด “นาฎกรรมรำลึกพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)” จากชมรมรักษ์รำวงมาตรฐาน รำวงพื้นบ้าน เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา วางพานพุ่มดอกไม้สด และคล้องพวงมาลัยสักการะพระยาศรีสุนทร(น้อย อาจารยางกูร) และกล่าวสดุดีเชิดชูเกียรติพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เนื่องในโอกาสครบรอบ 200 ปีชาตกาล ของท่าน ซึ่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา และวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2565

จากนั้น เดินทางไป ณ อาคารเรือนรับรอง “พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา” โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา จุดเครื่องทองน้อยหน้ารูปหล่อพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) วางพวงมาลาสักการะ และพราหมณ์อ่านโองการบวงสรวงดวงวิญญาณพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เสร็จแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวบทประพันธ์สดุดีเชิดชูเกียรติพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) และประกอบพิธีทางศาสนา จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติและผลงานพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) “ปราชญ์ภาษาไทยของแผ่นดิน” และนิทรรศการอัตลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา

นอกจากนี้ ภายในงานบังมีจัดกิจกรรมเสาวนาทางวิชาการ “พระยาศรีสุนทรโวหารกับอุดมการณ์ของ UNESCO” เฉลิมฉลอง 200 ปีชาตกาลพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) และเสาวนาทางวิชาการ “พระยาศรีสุนทรโวหารนักปราชญ์ภาษาไทย” เฉลิมฉลอง 200 ปีชาตกาลและสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษา และวัฒนธรรม ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

ประวัติ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

พระยาศรีสุนทรโวหาร ญาณปรีชามาตย์ บรมนารถนิตยภักดี พิริยพาหะ เดิมชื่อน้อย เป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา เกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2365 ต่อมาได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในลำดับที่ 1457 ว่า “อาจารยางกูร” เมื่อ พ.ศ. 2457 ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2434 รวมสิริอายุ 69 ปี

ท่านเป็นนักปราชญ์ทางภาษาและหนังสือ เป็นเจ้ากรมอาลักษณ์ เป็นองคมนตรีที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน เป็น “อาจารย์ใหญ่” คนแรกของโรงเรียนหลวง และครูสอนหนังสือไทย เป็นพระอาจารย์ถวายอักษรพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรีหลายพระองค์ ได้นิพนธ์วรรณกรรมทั้งร้อยแก้ว โคลง ฉันท์ กาพย์กลอน ลิลิต ซึ่งล้ำค่าไว้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะตำราเกี่ยวกับภาษาไทย ที่สำคัญก็คือ แบบเรียนหลวง 6 เล่ม ได้แก่ “มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยคสังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการันต์” และหนังสือแบบเรียนภาษาไทยอื่น ๆ อีก 12 เล่ม มีผลงานด้านหนังสือประเภท สุภาษิต วรรณคดี คำฉันท์ ลิลิต บทเสภา หนังสือด้านศาสนา และผลงานเบ็ดเตล็ด รวม 15 เรื่อง เป็นผู้ประพันธ์ เนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื้อเพลงแรก

ผลงานของท่านเป็นมรดกตกทอดมาถึงอนุชนรุ่นหลัง แม้จะมีการปรับเปลี่ยนบทเรียน แต่ล้วนมีพื้นฐาน มาจากหนังสือเรียน 18 เล่มนี้ ท่านได้รับยกย่องว่าเป็น “ศาลฎีกาในเรื่องหนังสือไทย” อีกด้วย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 อันเป็นวันครบรอบ200ปีชาตกาล ของท่าน ในปีนี้จังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ เกียรติประวัติของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ในระหว่างวันที่ 5 -10 กรกฎาคมนี้ ณ หอเชิดชูเกียรติพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมใจน้อมสักการะแสดงความกตัญญูกตเวที ร่วมภาคภูมิใจและชื่นชมในเกียรติยศของพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร)

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220705170304397

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More