ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี ร่วมปิดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปีที่ 3) และแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลบุคคล

รองผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี ร่วมปิดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปีที่ 3) และแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลบุคคล

วันนี้(6ก.ค.65) ณ ห้องประชุมศรีวิชัย A-D โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานปิดงานภายใต้แนวคิด 3 ปี การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3 และแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลบุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม และบุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรทางด้านศาสนา และชุมชน เป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลทุกคน ทุกหน่วยงาน และทุกองค์กร ที่มีความเหมาะสมกับรางวัลเป็นอย่างยิ่ง เหมาะสมที่จะเป็นต้นแบบให้กับเด็ก เยาวชน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนในชาติ ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ต้องให้ความสำคัญ และปลูกฝังให้เกิดขึ้น เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในประเทศชาติ ให้มีจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ซึ่งจะทำเกิดการพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็งตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการและให้กำลังผู้ที่ออกบูธและร่วมถ่ายภาพ

 

ทั้งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ได้ขับเคลื่อนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก 8 เครือข่ายทางสังคม โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมขับเคลื่อน และมีคณะทำงานกลไกเสริมพลัง ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องคุณธรรมเป็นวงกว้าง และได้ร่วมกันนำเสนอเรื่องราวของคุณธรรมและสิ่งดี ๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกไปให้สังคมได้รู้จัก ตรงตามเป้าหมายของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม”

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220706140607668

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More